Spracúvanie cookies

O COOKIES

Cookies sú drobné textové súbory ukladané do vášho počítača. Ukladá ich internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok, ktoré si prehliadate. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru. Podľa neho poznajú, ktoré stránky ste predtým navštívili, či máte rozpracovaný nejaký formulár alebo či ste prihlásený. Cookies sú potrebné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete.

TYPY COOKIES

Na súbory cookies sa môžeme pozerať podľa doby platnosti alebo podľa účelu.

PLATNOSŤ

krátkodobé cookies – Platia po dobu vašej návštevy a niekoľko minút po opustení stránok strácajú platnosť. Pomáhajú základným funkciám stránok.

dlhodobé cookies – Platia niekoľko dní až mesiacov.

ÚČEL

kľúčové (funkčné) cookies – Bez nich nebudú stránky správne fungovať. Môžete naraziť na problémy vo formulároch, objednávkach alebo nebude možné zostať prihlásený. Vo všeobecnosti tento typ cookies nie je možné použiť (samostatne a ani v spojení s inými online identifikátormi) na identifikáciu fyzických osôb.

analytické – Umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Podľa nich vylepšujeme štruktúru, podobu i obsah stránok.

trackovacie a remarketingové – Pomáhajú nám optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách na iných webových stránkach.

konverzné – Slúžia na vyhodnotenie toho, ako funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na naše stránky dostávajú. Vďaka tomu môžeme stránky vylepšovať a robiť ich užívateľsky príjemnejšie.

Táto webová stránka pri jej prehliadaní ukladá do vášho zariadenia iba funkčné a krátkodobé cookies, čo znamená, že prostredníctvom cookies, ktoré používa táto webová stránka, nebude možné identifikovať Vás ako fyzickú osobu. Spôsob použitia cookies na tejto webovej stránke je nasledovný:

Zobrazovanie vyskakovacieho okna s upozornením. Pri vstupe na webovú stránku dochádza k zobrazeniu „Dôležitého upozornenia“ (tzv. pop-up okno) s informáciou, ktorá je veľmi dôležitá pre zobrazenie každého užívateľa webovej stránky. Pokiaľ si však užívateľ upozornenie prečíta, je oprávnený zaznačiť voľbu „viac nezobrazovať“ a počas prehliadania webovej stránky už nebude týmto upozornením rušený. Táto cookie slúži na zabezpečenie tejto funkcie, teda na nezobrazovanie upozornenia pri zaznačení tejto voľby.

VYPNUTIE UKLADANIA COOKIES

Bežné internetové prehliadače umožňujú vo svojom nastavení vypnutie ukladania cookies. Pozrite sa do návodu k svojmu prehliadaču a postupujte podľa v ňom uvedených pokynov. Majte na pamäti, že s vypnutými cookies sa môže významne znížiť komfort nákupného procesu alebo prehliadania webovej stránky a jej funkcie. K zabezpečeniu viac informácií o cookies a spôsobu ich odmietnutia môžete využiť nástroje pre spotrebiteľov vytvorené v rámci samoregulačných programov, pozri napríklad: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.